Koliko često ste nervozni i mislite da vam treba neki od lijekova za smirenje ?
Nikad
Rijetko
Često
Uvijek

ALERGIJSKA PURPURA (PURPURA ALLERGICA)

Pretraga simptoma » Koža

Šta je alergijska purpura?
To je vaskularni alergijski sindrom koji se ispoljava kada su zidovi krvnih sudova oštećeni alergijskim procesom.
 
Šta je uzrok alergijske purpure?
Organizam postaje preosjetljiv na neke nutritivne supstance (riba, orah, mlijeko, jagode), na neke lijekove (antibiotici, arsen, zlato), prisustvo infekcija (streptokokus, virusi), pa dolzi do ispoljavanja sistemskih poremećaja krvnih sudova. Kada se alergijske promjene krvnih sudova jave poslije infekcije, teško je odvojiti etiološki doprinos uzročnika infekcije i lijekova koji su primjenjeni.
 
Kako se bolest manifestuje?
Alergijska purpura se ispoljava najčešće kod mlađih osoba (najčešće te osobe imaju sklonost ka alergijama). Bolest se najčešće ispoljava u periodu do 3 nedjelje poslije akutne infekcije disajnog trakta. Temperatura je blago ili umjereno povišena, osoba je malaksala, na koži ekstremiteta se pojavljuju sitna, tačkasta krvarenja, nekada sa svrabom. Kod nekih osoba javljaju se bolovi u zglobovima, koji su crveni i teško pokretljivi.
 
Alergijska purpura može da se ispolji u 4 oblika:
  1. promjene mogu biti izražene samo u krvnim sudovima kože
  2. promjene pored krvni sudova kože mogu zahvatiti i zglobove
  3. promjene lokalizovane na sluznici digestivnog trakta (što se ispoljava grčevima, povraćanjem krvi (hematemeza), krvi u stolici (melena)
  4. lokalizacija promjena na krvnim sudovima bubrega (što se ispoljava pojavom krvi u urinu – hematurijom
 
U čemu se sastoji liječenje alergijske purpure?
U liječenju je važno prepoznati alergen koji je doveo do bolesti i ukloniti ga. Primjena antihistaminika spriječava oštećenje zida krvnih sudova. U nekim slučajevima se primjenjuju kortikosteroidi.