Skip Navigation
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pogledajte na sajtu
posjetite link "Pitajte doktora" i postavite pitanje vezano za Vaše zdravstveno stanje, problem ili savjet!

Smatrate li da su mladi ljudi dovoljno informisani o polno prenosivim bolestima?
Da, smatram da jesu.
Nisam siguran/na.
Ne, potrebno je više edukovati mlade ljude o prevenciji i mjerama zaštite.
Smatram da su informacije dostupne mladim ljudima, ali da oni nemaju dovoljno razvijenu svijest o posljedicama polno prenosivih bolesti.

Pretraga simptoma » GLAVA I VRAT

otok limfnih žlijezda na vratu

 

LIMFADENITIS – ZAPALJENJE LIMFNIH ŽLIJEZDA
 
Šta su limfne žlijezde?
To su male oble strukture koje svoj sadržaj- limfu izručuju u limfne kanale. One postoje svuda po tijelu i mogu se opipati pod kožom na vratu, ispod pazuha, u preponama itd. Različite seu veličine od 3 mm do 1,5 cm dužine.
 
Kakva je funkcija limfnih žlijezda?
One se sastoje od limfoidnog tkiva koje sadrži veliki broj leukocita; limfne žlijezde time štite organizam i sprečavaju širenje infektivnih bolesti.
 
Šta se dešava kada bakterije i toksini dospiju u limfne žlijezde?
Rezultat je zapaljenje limfnih žlijezda ili limfadenitis. Pored zapaljenje limfnih žlijezda postoji mogućnost zapaljenja ilimfnih kanala koji vode do limfnih žlijezda što se naziva limfaginitis.
 
Kako se može utvrditi da li postoji infekcija limfnih kanala - limfaginitis?
Na koži duž limfnih kanala pojavljuju se crvene pruge. One se mogu vidjeti duž noge ili ruke šireći se od infekcije stopala ili šake.
 
Kakva je terapija za limfaginitis?
Antibiotici će u većini slučajeva uspjeti da savladaju infekciju u limfnim kanalima. Međutim u nekim slučajevima vrši se otklanjanje uzroka hirurškim rezom i drenaža infekcije na njenom primarnom mjestu.
 
Šta se dešava kada infekcija zahvati limfne žlijezde?
-         žlijezda postaje uvećana i osjetljiva
-         ako se ćelije unutar žlijezde neko vrijeme mogu uspješno boriti sa infekcijom, ona će prestati i otok će spasti
-         infekcija se može zaustaviti u limfnim žlijezdama ali same limfne žlijezde mogu biti veoma oštećene. U ovakvim slučajevima razviće se apsces limfne žlijezde.
-         Ako infekcija preovlada, ona se može proširiti od limfne žlijezde do limfnih kanala i preko njih u krvotok. U takvom slučaju dolazi do sepse.
 
Šta se mora uraditi ukoliko su limfne žlijezde zahvaćene apscesom?
Mora se izvršiti hirurški rez i dreniranje apscesa.
 
Može li se zapaljenje limfnih žlijezda uspješno liječiti lijekovima?
U velikom broju slučajeva antibiotici će biti u stanju da iskontrolišu infekciju limfnih žlijezda. Međutim, ukoliko je došlo do gnojenja onda se mora pribjeći hirurškom dreniranju.
 
Gdje se obično primjećuju zapaljene limfne žlijezde?
-         kada je infekcija locirana na glavi, limfne žlijezde će biti povećane na potiljku. Kod infekcija uha limfne žlijezde mogu biti povećane ispred ili iza uha. Kada je u pitanju zapaljenje lica, nosa ili grla može doći do povećanja ili osjetljivosti žlijezda na vratu.
-         Infekcija nožnog palca ili stopala pokazaće povećanje žlijezda u preponi
-         Infekcija prsta na ruci može prouzrokovati povećanje žlijezda pod pazuhom
 
Da li se limfne žlijezde mogu povećati i zbog nekih drugih stanja koja nisu zapaljive prirode?
Da. Jedan od najčešćih načina širenja karcinoma je putem limfnih kanala. Tako se karcinom često širi u limfne čvorove prouzrokujući njihovo povećanje.
 
Koje žlijezde su najčešće napadnute širenjem karcinoma?
Limfne žlijezde pod pazuhom su najčešće zahvaćene karcinomom koji se širi sa dojki. Žlijezde na vratu mogu biti zahvaćene karcinomom koji se širi od nosa, grla ili štitne žlijezde. Žlijezde u preponi mogu biti ugrožene širenjem karcinoma sa donjih ekstremiteta. Svi unutrašnji organi imaju u svojoj blizini limfne žlijezde koje su često obuhvaćažene kod širenja karcinoma.
 
Mogu li se limfne žlijezde uspješno odstranjivati?
Da. Postoje mnoga stanja kada se predlaže vađenje limfne žlijezde što dovodi do izlječenja. 
 
 
« nazad|štampaj|Preporuci prijatelju